Emissiebeschrijving

Emissiebeschrijving

Roet (PM) en fijnstof
Roet ontstaat bij de onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen. De kern van een roetdeeltje is koolstof. Daaromheen kunnen andere stoffen voorkomen, zoals onverbrande (HC) koolwaterstoffen. Hoe beter de verbranding, hoe kleiner de roetdeeltjes die in de uitlaatgassen overblijven. Deze ultrakleine deeltjes kunnen door de luchtwegen niet meer tegengehouden worden. Hierdoor belanden ze in de bloedbaan en de longblaasjes, wat schadelijk is voor de gezondheid.

NOx
NOx is de scheikundige afkorting voor stikstofoxiden. Het is een verzamelnaam voor verbindingen tussen stikstof en zuurstof. De stikstofoxiden NO en NO2 zijn de meest voorkomende. Lucht bestaat voornamelijk uit stikstof (N2) en zuurstof (O2). Bij ieder verbrandingsproces – van een lucifer tot vuilverbrandingsinstallaties – verbinden ze zich tot stikstofoxiden. Hoe hoger de temperatuur, hoe makkelijker die verbindingen ontstaan. Stikstofoxiden zijn zeer schadelijk voor het milieu, zeker als ze zich binden met water. Dan ontstaat salpeterzuur (HNO3), een verzurende stof. NOx draagt ook bij tot smogvorming. Onder invloed van zonlicht reageren stikstofoxiden en koolwaterstoffen met elkaar. Hieruit ontstaat ozon, wat schadelijk voor de gezondheid is.

whddoek