CCR te gast op de Anda

CCR te gast op de Anda

30 internationale vertegenwoordigers van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) waren op 21 september bijeen in Rotterdam voor een debat over groene technologie in de binnenvaart. In dat kader brachten ze ook een bezoek aan boord van de tanker Arganon en de Anda. Leendert Korvink, projectmanager bij de Inspectie van Verkeer en Waterstaat, leidde de delegatie rond. Niko Dalpis, managing director van Emigreen, hield een presentatie over nageschakelde technieken op dieselmotoren, zoals roetfilters en katalysatoren. De CCR-vertegenwoordigers waren onder de indruk van de groene technologie aan boord van de Anda en prezen ook de netheid van het schip.