Derde generatie Verdonk geniet van pensioen

In december 2017 brak de tijd aan dat dhr. J.M. Verdonk en mevr. A. Verdonk-Deurwaarder konden gaan genieten hun pensionering.

In 1976 stapten zij letterlijk in het huwelijksbootje. Zij gingen varen met de Jamajo. Kinderen werden er geboren en groeiden er op. Onder hun leiding groeide het bedrijf verder uit tot een bloeiende onderneming. Dit resulteerde in de verkoop en aankoop van verschillende schepen en de daarbij behorende veranderende vaargebieden. Na verloop van tijd traden ook hun zoon en schoondochter toe tot het bedrijf. Samen zijn zij de uitdaging aangegaan van een nieuwbouwschip. Een droom die op de achtergrond bij allen aanwezig was.

Na bijna 10 jaar mag het echtpaar dhr. J.M. Verdonk en mevr. A. Verdonk-Deurwaarder nu van haar welverdiende rust gaan genieten, terugkijkend op vele bewogen jaren.

Gastcollege bij Fontys in Venlo

In het kader van de ‘Groene Week’ maakten de studenten Supply Chain Management van de Open Universiteit Maastricht onlangs kennis met de binnenvaart als vervoersmodus. Ze brachten onder meer een bezoek aan de containerterminal in Born. Ook volgden ze bij Fontys Hogescholen in Venlo een gastles over de binnenvaart. Het college werd verzorgd door Jacob Verdonk en Kjelt Remmen van Emigreen. “Het was een ontzettend leuke ervaring”, vertelt Jacob, die de studenten bijpraatte over de kosten- en CO2-besparing die een groen schip als de ANDA kan realiseren. Jacob toonde ook een filmpje over de bouw van de ANDA. “We hebben hele positieve reacties ontvangen. De studenten waren ook erg verbaasd om te horen dat bedrijven vaak wel de emissies van hun productieprocessen berekenen, maar geen rekening houden met de uitstoot van het voor- en natransport. ”

Green Award: groener dan groen!

De stichting Green Award levert sinds vorig jaar een certificaat af voor binnenschepen met een bijzonder groen karakter. Met dit initiatief laat de binnenvaartsector zien dat ze duurzaamheid belangrijk vindt. We behoren tot de eerste varende ondernemers die het Green Award-certificaat ontvangen hebben. Om aan de certificering te voldoen, moesten we ‘groene’ punten bij elkaar sprokkelen. Doordat we CCR2-motoren, een roetfilter én een katalysator hebben, kwamen we op de maximumscore uit. De Anda is daarmee het schoonste binnenschip van Nederland.

Eind juni mochten we het certificaat persoonlijk afhalen op het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het werd ons overhandigd door Mark Dierikx, directeur-generaal Maritieme Zaken.

CCR te gast op de Anda

30 internationale vertegenwoordigers van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) waren op 21 september bijeen in Rotterdam voor een debat over groene technologie in de binnenvaart. In dat kader brachten ze ook een bezoek aan boord van de tanker Arganon en de Anda. Leendert Korvink, projectmanager bij de Inspectie van Verkeer en Waterstaat, leidde de delegatie rond. Niko Dalpis, managing director van Emigreen, hield een presentatie over nageschakelde technieken op dieselmotoren, zoals roetfilters en katalysatoren. De CCR-vertegenwoordigers waren onder de indruk van de groene technologie aan boord van de Anda en prezen ook de netheid van het schip.

Minister in de stuurstoel

Dacht u dat we een nieuwe stuurman hadden? Neen, het is niemand minder dan minister Melanie Schultz van Haegen die op 11 augustus 2011 het roer van de Anda eventjes van ons overnam. De minister lanceerde die dag ‘The Blue Road’, een overkoepelend merk voor de binnenvaart. In dat kader bezocht ze ook de binnenschepen Anda en Addio. Ze werd begeleid door vertegenwoordigers van het ministerie van Milieu en Infrastructuur en van de brancheorganisaties. De minister toonde zich zeer geïnteresseerd en stelde veel vragen. Tijdens een aangenaam gesprek in de stuurhut kwamen alle aspecten van ons vak aan bod: de technische en milieuvriendelijke snufjes aan boord van de Anda, maar ook de marktsituatie én de sociale omgeving van binnenvaartfamilies. In de machinekamer ging de minister kijken naar onze roetfilters en katalysatoren. Vervolgens maakte ze ook kennis met de jongste generatie, onze dochtertjes, die in de woning zaten te spelen. Het bezoek aan boord was georganiseerd door het Bureau Voorlichting Binnenvaart.

minister1minister2minister3